Условия за участие в Lotus driving school

Общи условия.

Чл.1: Заявяване на желание за участие

 

Тези общи условия уреждат включването в обученията, организирани от Лотус София ООД или Лотус София Моторспорт клуб (наричани Организатор), под името Lotus Driving School или накратко LDS.

 

Изпращането на поръчка за включване в LDS потвърждава пълното разбиране и приемане на общите условия от участника, както и всяко решение, което се взема от супервайзора и обучителния курс. 

 

Освен, ако не са уредени други условия в отделен писмен документ между Организатора и Клиента, тези общи условия са валидни за заявяването и участието във всяко LDS обучение. 

Програма и цени.

Чл.2.1 Обявените цени за LDS са в български лева към краен клиент и включват всички приложими данъци и държавни такси. Единствено напълно заплатените заявки за LDS гарантират крайната цена и условията, които са валидни към момента на поръчката.


Чл.2.2. Единствено Клиентът е отговорен за заплащането чрез банков превод или банкова карта. Организаторът не носи отговорност за проблеми с преводите на таксата за LDS. Заявката може да бъде потвърдена само след получаване на пълната стойност.


Чл.2.3. Клиентът разбира, че Законът за защита на потребителите не предвижда възстановяване на средства при отказ от услуги и събития, които следва да се проведат на точно определена дата или в предварително определен период от време.


Чл.2.4. Бенефициент на подарък – ваучер за LDS може да го използва за заявка за LDS. Периодът на валидност на ваучерите е една година от датата на закупуване.


Чл.2.5. Модификации на заявка за участие могат да се правят единствено по отношение на датата на LDS и то само до 30 дни преди първоначални избранатата дата. Организаторът си запазва правото да откаже модификация не зависимо от причините.


Чл.2.6. Таксата за обучение включва осигуряване на минимално необходимото оборудване за Клиента като пилот на писта (боне и каска), автомобил за обучение, наем на трасето, техническа и методологична помощ и наставления, обяд (при целодневни събития).

Анулиране на събитие. Отказ от участие.

Чл.3.1. В случай, че Организаторът е принуден да отмени дадено LDS събитие по каквато и да е причина (тежки метеорологични условия, блокирано трасе, повредени автомобили, недостатъчен брой участници или други форсмажорни обстоятелства, на Клиента ще бъде предложено или пълно възстановяване на заплатената такса или алтернативна дата за LDS събитие.


Чл.3.2. В случай на неявяване на участник или отказ от участие след потвърдена заявка, услугите се считат за доставени и не се дължи възстановяване на таксата или друг вид компенсация.


Чл.3.3. За организирани групи условията за отказ и анулиране се уреждат в отделно споразумение.

Условия за участие.

Чл.4.1. Всяко събитие се провежда на датата и на мястото определени в календара на LDS програмата.


Чл.4.2. Програмата на всяко LDS събитие е задължителна за участниците. Закъснение с над 30 минути може да е причина за недопускане на участника поради неявяване.


Чл.4.3. Всеки участник следва да е навършил 18 години и да има валидно свидетелство за управление на лек автомобил.


Чл.4.4. Всеки участник декларира, че се намира в добро физическо и психично здраве и действията му няма да са противопоказни на лекарско предписание или да застрашават него и другите участници.


Чл.4.5. Поради рисковете, свързани с пилотирането, организаторът на курса има право да откаже участие на обучаем с физически увреждания, несъвместими с пилотиране на автомобил, опасно поведение или някаква друга сериозна и легитимна причина.


Чл.4.6. В случай на злополука с материални щети, курсът завършва незабавно за участника без възстановяване на таксите.


Чл.4.7. В случай на опасно шофиране, повтарящи се движения в посока обратна на указаната за пистата и събитието, Организаторът може да прекрати участието на обучаемия в тренировъчния курс без възстановяване на средства.